Výroba součásti do sestavy vstřikovací formy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tento projekt spracováva technológiu výroby súčasti do zostavy vstrekovacej formy v daných podmienkach spoločnosti ROTEK s.r.o. so zameraním na využitie elektroerozívneho obrábania. Projekt pozostáva z konštrukčne-technologického rozboru súčasti, návrhu technologického postupu vhodného pre podmienky firmy, simulácie časti výrobného procesu a technologicko-ekonomického posúdenia jednotlivých možností riešenia výroby vo firme.
This project processes technology of production of parts into the injection mold in given conditions of ROTEK s.r.o. company, focusing on exploitation of electric discharge machinig. The project consists of constructive – technological analysis of part, proposal of technological procedure suitable for possibilities of the company, simulation of certain manufacturing processes and technological-economic assessment of satisfactory solutions of manufacturing process in company.
Description
Citation
PILARČÍK, E. Výroba součásti do sestavy vstřikovací formy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Doležal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Upřesněte technologický postup výroby součásti 2) Životnost vstřikovacích forem 3) Technologie výroby elektroerozivních elektrod Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO