Vyrobení vzorku součásti aditivní technologií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá řešením výroby prototypu třemi technologiemi. Dvě aditivní technologie využívají principu Laminated object manufacturing a Fused deposition modelling. Třetí technologií bylo frézování. Jako podklad výroby byl model vratného kola. Ke tvorbě modelu byl použit CAD systém SolidWorks, kde výstupními formáty byly SLDPRT a STL. Pro kontrolu chyb STL dat byl použit software MiniMagics. Pro přípravu 3D tiskových dat byly použity softwary SD View a Catalyst EX. Sestavení strategie obrábění probíhalo prostřednictvím CAM systému SolidCAM. Zařízení použitá pro výrobu prototypů byla 3D tiskárna Solido SD 300 Pro, 3D tiskárna Stratasys uPrint a 5osá frézka Hermle C20U. Nejvýhodnější použitou technologií pro výrobu jednoho prototypu byl tisk na 3D tiskárně Stratasys uPrint.
The bachelor thesis deals with solution of manufacturing prototype using three technologies. Two of them are additive technologies using principles of Laminated object manufacturing and Fused deposition modelling. The third technology was milling. Model of reversible turbine was used as a base for manufacturing. CAD system SolidWorks was used for the model creation, where output formats were SLDPRT and STL. For error check of STL data software MiniMagics was used. For preparation of 3D printing data softwares SD View and Catalyst EX were used. CAM system SolidCAM was used for creation of machining strategy. Devices used for manufacturing of prototypes were 3D printer Solido SD 300 Pro, 3D printer Stratasys uPrint and 5axis mill Hermle C20U. Print on 3D printer Stratasys uPrint the most advantageous technology for manufacturing one prototype.
Description
Citation
PEŇÁZ, J. Vyrobení vzorku součásti aditivní technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Milan Janský (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Definujte pojmy kapacita stroje a objem výroby 2) Struktury materiálu při metodě 3D tisku Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO