Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku Fibertex, a.s. v období let 2007 – 2011 pomocí vybraných základních metod finanční analýzy. Na základě zjištěných údajů jsou navržena doporučení, která by měla vést ke zlepšení hospodaření podniku.
This thesis deals with the financial situation of the company Fibertex, a.s. within the years 2007 - 2011 on the basic of selected methods of the financial analysis. On the basis of received data, recommendations which should lead for improving the economic activities of the company, are suggested.
Description
Citation
FALTEJSKOVÁ, J. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (místopředseda) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázky vedoucí bakalářské práce - odpověděla Oponentka v posudku nepoložila otázky. Ing. Martin Pernica, Ph.D.: Jaké jste při zpracování využila metody? - odpověděla Ing. Martin Pernica, Ph.D.: Navrhujete prodej a pronájem majetku, jaké je jeho poměrové složení movitého a nemovitého majetku, a který z těchto majetků navrhujete prodat a za jakou cenu? - odpověděla
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO