Využití metod projektového řízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce sa zaměřuje na využití poznatků poprojektové analýzy a ich následnou aplikaci na vybraném projektu projektového portfolia společnosti za účelem optimalizace a zdokonalení projektového řízení v dané společnosti.
The bachelor thesis focuses on making use of findings of post-project analysis and their employment in a chosen project from project portfolio of company in order to optimize and improve the project management of the company
Description
Citation
HOLÍČEK, D. Využití metod projektového řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce: Zodpovězeno Otázky oponenta práce: Zodpovězeno Ostatní otázky: Ing. Josef Veselý, CSc. Jaká je hodinová sazba IT pracovníků? Jaká je mzda v oboru napříč Českou republikou? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO