Optimalizace spouštění single page aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá optimalizací spouštění single page JavaScript aplikace Kentico Kontent. Soustředí se zejména na rozdělení JavaScript knihoven a balíčků do samostatných souborů podle různých kritérií. Provedené úpravy v aplikaci jsou členěny do několika scénářů. Pro každý ze scénářů bylo provedeno šest druhů měření, díky kterým bylo zjištěno, jaký dopad mají provedené změny na rychlost načítání aplikace a množství přenesených dat ze serveru ke klientovi. Výsledkem práce je návrh úprav, díky kterým se aplikace spouští rychleji, protože je ze serveru přenesen menší objem dat a aplikace zvládne využít efektivněji mezipaměť prohlížeče.
This thesis concerns with optimalisation of launching the single page JavaScript application Kentico Kontent. It especially focuses on dividing JavaScript libraries and packages into independent files according to certain criteria. These adjustments to the application are divided into several scenarios. For every scenario, six types of measurements have been carried out, due to which the impact of the change on the speed of loading the application and the amount of transferred data from server to client was found. The result of this thesis is a proposal of adjustments which lead to a faster launch of the application, due to a smaller amount of data being transferred from the server, therefore the application can use the browser cache more effectively.
Description
Citation
BARTOŇ, J. Optimalizace spouštění single page aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Caha (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Vysvetlite rozdiel medzi statickým a dynamickým importom v JavaScripte. - Student dostatečně vysvětlil otázku. Vysvetlite ako funguje v JavaScriptovom engine event loop. - Student dostatečně vysvětlil otázku. Popíšte ďalšie možné spôsoby optimalizácie ako tree shaking alebo HTTP/2 a ich fungovanie. - Student dostatečně vysvětlil otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO