Analýza proteinových mutací souvisejících s rakovinou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
PredictSNP ONCO je webový nástroj na analýzu vplyvu proteínových mutácií na rozvoj onkologických ochorení. Nástroj integruje viaceré bioinformatické nástroje a poskytuje výsledok vlastného natrénovaného prediktoru, ktorý charakterizuje mutácie ako rakovinotvorné alebo neškodné. PredictSNP ONCO ďalej poskytuje výsledky virtuálneho skríningu liečiv, ktoré by mohli inhibovať funkciu poškodeného proteínu. Webové rozhranie je voľne dostupné na adrese https://loschmidt.chemi.muni.cz/predictsnp-onco/.
PredictSNP ONCO is a web tool that analyses the impact of protein mutations on the development of oncological diseases. The tool integrates several bioinformatics tools and provides the result of its own predictor, which classifies mutations as oncogenic or benign. Apart from that, PredictSNP ONCO provides the results of a virtual screening of drugs that could inhibit the function of affected proteins. The web interface is freely available at https://loschmidt.chemi.muni.cz/predictsnp-onco/.
Description
Citation
BORKO, S. Analýza proteinových mutací souvisejících s rakovinou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Bioinformatika a biocomputing
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO