Navádění pomocí kamery

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá stanovením pozice kamery vzhledem ke stanovenému systému souřadnic. Tento souřadnicový systém je dán polohou definovaných značek v prostoru. Jakožto zpětná vazba pro kontrolu správnosti stanovení pozice je zvoleno navádění kurzoru na monitoru. Cílem práce je navrhnout metody navádění kurzoru pomocí kamery pracující v reálném čase. V práci je popsána základní teorie zpracování obrazu, využití umělé inteligence v oblasti počítačového vidění a problematiky 3D rekonstrukce. Dále je uveden návrh dvou metod pro ovládání kurzoru pomocí jedné kamery. První metoda definuje pevný souřadnicový systém a pohybem kamery je realizováno navádění kurzoru. Druhá metoda pracuje s pohyblivým souřadnicovým systémem a pevně umístěnou kamerou. V práci je dále popsán proces realizace navržených metod, jejich zhodnocení a porovnání.
Thesis focuses on camera’s pose estimation in set world coordinate system. This coordinate system is defined by position of predefined marks. Cursor control is selected as a pose estimation feedback. Aim of this thesis is designing real time cursor control with camera methods. In theoretical part of this thesis is dedicated to explanation of basic theory of image processing, artificial intelligence in computer vision and 3D reconstruction. Following theoretical chapter is a chapter dedicated to the design of two position control with camera methods. First method defines fixed coordinate system and cursor is controlled by camera’s movement. Second method utilizes fixed camera and movable coordinate system. Further chapters are dedicated to realization of designed methods, their evaluation and comparison.
Description
Citation
FICEK, D. Navádění pomocí kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (předseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-25
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy nepřítomného oponenta a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO