Podnikatelský záměr - rozvoj zahraničních aktivit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského záměru pro firmu rozšiřující své působení do zahraničí. V teoretické části je popsána problematika podnikání a podnikatelského záměru. Vlastní práce je pak zaměřena na problematiku podnikání v Nizozemsku, zpracování analýz trhu a postup na založení nového podniku. Dále popis návrhu řešení problémů, se kterými se firma může v zahraničí potýkat a řešení nové organizační struktury.
This bachelor thesis is concerned with creating a real business plan for the company expanding its operations abroad. The theoretical part describes the problems of business and business plan. Personal part of thesis is focused on the issues of doing business in the Netherlands, the market analysis process and procedure of establishing a branch. Further description of the solutions of problems which may be faced by the company abroad and designing a new organizational structure.
Description
Citation
DANIHELKOVÁ, M. Podnikatelský záměr - rozvoj zahraničních aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Novotný, MBA (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO