Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka oponent – odpovězeno doc. Zinecker – Na základě jakých dat jste aplikovala metodu ABC? odpovězeno doc. Zinecker – Který z návrhů, dle Vás, nalezne na straně zákazníků největší ohlas? odpovězeno Ing. Kaňovská – Logo firmy jste navrhla sama? odpovězeno Ing. Bartošek – Jak budete vyhodnocovat přínosy jednotlivých návrhů? odpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika podnikucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorFojtů, Kateřinacs
dc.contributor.authorZatloukalová, Štěpánkacs
dc.contributor.refereeBočková, Ninacs
dc.date.accessioned2021-06-25T06:54:13Z
dc.date.available2021-06-25T06:54:13Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje zhodnocením finanční situace vybraného podniku v letech 2015 až 2019. Hodnocení je založeno na základě metod a ukazatelů finanční analýzy, které jsou podrobně popsány v teoretické části. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní společnost. Na základě zjištěných výsledků jsou v poslední části práce navržena doporučení pro zlepšení finanční situace.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis deals with the evaluation of the selected company during the years 2015 to 2019. Evaluation is based on methods and indicators of the financial analysis, which are particularly described in the theoretical part. The theoretical information is implicated for the particular company in the practical part of the thesis. Finally, based on the findings, there are suggested recommendations for improvement of the financial situation.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationZATLOUKALOVÁ, Š. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other133887cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200034
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectPorterova analýzacs
dc.subjectsoustavy ukazatelůcs
dc.subjectabsolutní ukazatelecs
dc.subjectrozdílové ukazatelecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectPorter’s analysisen
dc.subjectsystems of indicatorsen
dc.subjectabsolute indicatorsen
dc.subjectdifference indicatorsen
dc.subjectration indicatorsen
dc.titleHodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvementen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-23cs
dcterms.modified2021-06-28-08:04:40cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid133887en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:04:02en
sync.item.modts2021.11.12 21:33:48en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_133887.html
Size:
6.63 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_133887.html
Collections