Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje zhodnocením finanční situace vybraného podniku v letech 2015 až 2019. Hodnocení je založeno na základě metod a ukazatelů finanční analýzy, které jsou podrobně popsány v teoretické části. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní společnost. Na základě zjištěných výsledků jsou v poslední části práce navržena doporučení pro zlepšení finanční situace.
The bachelor’s thesis deals with the evaluation of the selected company during the years 2015 to 2019. Evaluation is based on methods and indicators of the financial analysis, which are particularly described in the theoretical part. The theoretical information is implicated for the particular company in the practical part of the thesis. Finally, based on the findings, there are suggested recommendations for improvement of the financial situation.
Description
Citation
ZATLOUKALOVÁ, Š. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázka oponent – odpovězeno doc. Zinecker – Na základě jakých dat jste aplikovala metodu ABC? odpovězeno doc. Zinecker – Který z návrhů, dle Vás, nalezne na straně zákazníků největší ohlas? odpovězeno Ing. Kaňovská – Logo firmy jste navrhla sama? odpovězeno Ing. Bartošek – Jak budete vyhodnocovat přínosy jednotlivých návrhů? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO