Rozpoznávání obličejů v obraze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá tématikou detekcí obličejů v digitálních obrazech. Jsou v ní obecně popsány a roztříděny nejčastěji používané metody a zmíněny jejich výhody a nevýhody. Podrobněji je popsána metoda detekce kůže pomocí barev, detekce očí, úst a dále teoreticky popsány algoritmy strojového učení a detekce Haarovými příznaky. Dále se práce věnuje implementaci těchto metod v knihovně OpenCV, jsou zde zmíněny praktické možnosti použití a nakonec provedeno srovnání detekcí různými dostupnými natrénovanými soubory.
The master thesis deals with the topic of detecting faces in digital images. There are generally described and classified the most frequently used methods and discussed their advantages and disadvantages. More detailed is described skin color detection, eye and mouth detection and are teoretically described machine learning algorithms and detection based on Haar-classifiers. The work aims to implementation of these methods in the OpenCV library, it refers to practical application of them a finally compares different provided trained files.
Description
Citation
KRHUT, M. Rozpoznávání obličejů v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen) Ing. Radim Pust, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Jaké morfologické operace znáte?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO