Návrh mikromanipulátoru pro opravy desek plošných spojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí mikromanipulátoru na bázi pantografického mechanismu s elektronickým řízením. V teoretické části jsou uvedeny možné principy konstrukcí a ovládání mikromanipulátorů. V praktické části je vytvořen návrh konstrukce pantografického převodu. Dále je navržen elektrický pohon využívající krokové motory s řídící a napájecí elektronikou. Nakonec je navržený mikromanipulátor vyroben.
This thesis deals with design and construction of micromanipulator based on pantographic mechanism with electronic control. The theoretical part presents possible principles of construction and control of micromanipulators. The practical part contains design of the pantographic mechanism. Furthermore, stepper motor based electrical drive section was designed and appropriate control circuits and power supply were selected. Finally, the micromanipulator was constructed.
Description
Citation
KOPŘIVA, P. Návrh mikromanipulátoru pro opravy desek plošných spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (předseda) Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (člen) Dr.techn. Ing. Helena Šimůnková (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Student odpověděl na doplňující otázky komise. Otázka: Do jaké míry je kuličkový spoj limitující Odpověď: není, problém byl v dodávkách ze zahraničí Otázka: Měřil jste sílu? Odpověď: nevyskočilo to Otázka: musí mít pomocný kloub nějakou toleranci? Odpověď: nezabýval jsem se Otázka: Teoretická hodnota kroku, jaká je reálná Odpověď: byl jsem limitován přesností měřidla 0,5 um
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO