Návrh dílčí časti informačního systému konkrétní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca rieši návrh časti informačného systému pre vybranú spoločnosť. V prvej časti sú teoreticky popísané východiská práce a tak načrtnuté pozadie skúmanej problematiky. Ďalšia časť je zameraná na analýzu súčasného stavu podniku a návrhu informačného systému podľa požiadaviek.
This bachelor thesis solves the design of part of the information system for the selected company. In the first part are theoretically described the starting points of the thesis and the sketched background of the studied issue. The next part is focused on the analysis of the current state of the company and the design of the information system according to the requirements.
Description
Citation
STRAKA, N. Návrh dílčí časti informačního systému konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Otázka od vedoucího - zodpovězeno Otázka od oponenta - zodpovězeno Ing. Smolíková - Z jakých podkladů jste vycházel, když jste sestavoval SWOT analýzu? - zodpovězeno prof. dostál - Jaké je SW riziko pro firmu? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO