Problematika bezdrátových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářské práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové sítě ve společnosti LINDEN s.r.o. Cílem je rozšíření stávajícího pokrytí bezdrátovým signálem na celou budovu společnosti tak, aby byly splněny požadavky společnosti na dostupnost a zabezpečení sítě.
The focus of this Bachalor`s thesis is the design and realization of the wireless network in the company LINDEN s.r.o. The goal is to extend the current WiFi coverage to the entire company and fulfill the company`s requirements on the network availability and security.
Description
Citation
VINCOUR, J. Problematika bezdrátových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Na otázky vedoucího a oponenta bylo zodpovězeno. prof. Dvořák: Proč byla v návrhu práce použita kruhová polarizace? Ing. Koleňáková: Kolik bude stát investice do práce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO