Simulátor výpadků elektrické energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vytvořením chytrého zařízení schopné simulovat výpadky elektrické energie. Tento simulátor dokáže přerušit nebo snížit dodávky 230 voltového napětí z elektrické sítě k testovanému spotřebiči na volitelnou dobu a s volitelnou frekvencí. Zařízení je ovladatelné dálkově přes webové rozhraní. K tomu byly vybrány potřebné komponenty a napsán program pro mikrokontroler. Nakonec byla funkcionalita ověřena na několika spotřebičích.
This thesis is concerned with building a smart gadget that is able to simulate blackouts. This simulator is able to interrupt or limit supply of 230 V electricity from a power grid to the tested appliance for adjustable duration and with adjustable frequency. The gadget is controllable remotely via a web interface. For that purpose, components have been selected and a program written for a microcontroller. Finally, functionality has been verified on multiple appliances.
Description
Citation
SÝKORA, D. Simulátor výpadků elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Je vidět, že vývojová deska ESP32 vás svými vlastnostmi velmi omezovala, proč jste se rozhodl zrovna pro tuto desku a nikoliv pro např. Raspberry Pi?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO