Detekce nevyžádaných zpráv v mobilní komunikaci a na sociálních sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá nevyžádanou komunikací v mobilních a sociálních sítích. Hlavní důraz je kladen na spam v SMS zprávách a na webovou službu Twitter. Teoretická část práce obsahuje stručný přehled zmíněných dvou médií, informace o tom co je to spam, jak se proti němu bránit a odkud pochází. Dále je zde uveden přehled metod pro detekci spamu, přičemž mnoho z nich má kořeny ve filtraci emailové komunikace. Součásti práce je i návrh, implementace a testování aplikace pro detekci spamu v SMS a na Twitteru.
This thesis deals with spam in mobile and social networks. It focuses on spam in SMS messages and web service Twitter. Theoretical part provides brief overview of those two media, informations about what spam is, how to defend against it and where does it comes from. There is also a list of methods for spam detection, many of them have their roots in filtration of email communication. The rest of thesis is about design, implementation of application  for spam detection in SMS and Twitter messages and evaluation of its performance.
Description
Citation
JAROŠ, J. Detekce nevyžádaných zpráv v mobilní komunikaci a na sociálních sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "B". Otázky u obhajoby: V technické zprávě nejsou příliš diskutovány možnosti rozšíření a vylepšení výsledného řešení. Stručně tyto možnosti popište. Jaké jsou možnosti praktického uplatnění výsledného programového řešení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO