Webové rozhraní pro trénování neuronových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vývojem webové aplikace pro trénování neuronových sítí. V úvodní části práce je přiblížena problematika související s umělou inteligencí a strojovým učením. Dále jsou v práci popsány hlavní nástroje použité při vývoji aplikace, mezi něž patří především technologie Blazor a Keras.NET. Práce následně popisuje postup vývoje webové aplikace s databází, která umožňuje nahrání datasetu, tvorbu modelu neuronové sítě, natrénování modelu a provedení predikce modelem na uživatelem zvolených obrázcích. Následně je představen výsledný vzhled a fungování aplikace.
The thesis deals with the development of a web application for neural networks training. The introduction of the thesis outlines issues related to artificial intelligence and machine learning. Then the main tools used in the development of the application are described, including the Blazor and Keras.NET. The thesis describes the development process of a web application with a database that allows uploading datasets, creating a neural network model, training the model, and performing predictions on user-selected images. Finally, the resulting appearance and functionality of the application are presented.
Description
Citation
SZYMUTKO, J. Webové rozhraní pro trénování neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen) Ing. Jan Skapa, Ph.D. (člen) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Procházka (člen) doc. Ing. Petr Šiška, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta: Vo vašej práci je možné sa stretnúť s tzv. splošťujúcou vrstvou (flatten layer). Je táto vrstva v konvolučnej neuronovej sieti potrebná? Prosím vysvetlite jej význam v neuronovej sieti. Student dostatečně vysvětlil otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO