Vstřikovací systém s tlakovým zásobníkem pro pohonné jednotky osobních automobilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na vstřikovací systém Common Rail pro pohonné jednotky osobních automobilů. Uvedeny v ní jsou jednotlivé komponenty systému, jejich rozdělení, princip jejich funkce a ovládání. Dále jsou v práci popsány nejčastější poruchy systému a jeho užití u konkrétních pohonných jednotek.
This bachelor thesis is focused on the Common Rail injection system for passenger car power units. It presents components of system and their division. There are mentioned principles of each part, their function and method of control. It also describes the most common failures of the system and its use in specific power units.
Description
Citation
VORÁLEK, J. Vstřikovací systém s tlakovým zásobníkem pro pohonné jednotky osobních automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aleš Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Drápal, Ph.D. (člen) Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své závěrečné práce. Následně student odpovídal na otázky oponenta: Jaká jsou konstrukční hlediska, jež musí vývojáři při navrhování systému common rail brát v potaz? Hodnocení: Zodpovězeno. Jakým způsobem si myslíte, že se bude vyvíjet systém common rail pro pohonné jednotky v osobních automobilech? Jaké parametry lze zlepšovat/zvyšovat a jaké jsou technické limity? Hodnocení: Zodpovězeno. Dále student odpovídal na otázky členů komise: Jaká je budoucnost vstřikovacích systémů? Hodnocení: Částečně zodpovězeno. Jakých maximálních tlaků budou dosahovat vstřikovací systémy v budoucnosti? Hodnocení: Částečně zodpovězeno. Uvedený maximální tlak uvažujete v jaké komponentě vstřikovací soustavy? Hodnocení: Zodpovězeno. Proč se maximální tlaky u jednotlivých generací zvyšují? Hodnocení: Částečně zodpovězeno. Jaký je důraz na výrobu v sériové výrobě, existují technologické omezení? Hodnocení: Částečně zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO