MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Problematika městského domu vznikajícího v blízkosti historického centra je převážně determinována kontextem, souvislostmi. (Městský) dům není možné navrhovat bez vztahu k okolním materiálovým, tvarovým, urbanistickým, typologickým souvislostem. Kontext se proto může zdát být něčím problematickým, avšak správné pochopení kontextu a vyložení důsledků vede jedině ke správnému cíli. Dům by měl mít všechny tyto souvislosti zakódovány ve své podstatě.
Problems arising in the town house near the city center is largely determined by context and situation. The house is not possible to propose no relation to surrounding Material, shape, urban, typology context. Context, therefore, may seem to be anything problematic, but a proper understanding of context and unloading only leads to the correct destination. The house should have all these connections encoded in nature.
Description
Citation
VESELÝ, J. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Eva Eichlerová (předseda) Ing. arch. Roman Antl (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-05-25
Defence
Student prezentoval svoji práci, zodpověděl dotazy a připomínky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO