Soustružení pružinových ocelí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá sústružením pružinových ocelí a je zameraná na pozorovanie vplyvu vyšších rezných rýchlostí a moderných rezných materiálov na mikroštruktúru vzorky tanierovej pružiny. Obsahuje experimentálnu skúšku ktorou je metóda Quick stop of tool určená na analýzu deformácii a procesov v mieste tvorby triesky. V závere sú porovnané a vyhodnotené zistené výsledky.
This bachelor thesis deals with turning of spring steels focusing on the application of higher cutting speed and modern cutting materials. It comprises an experimental exercise Quick stop of tool, designed to analyse the process of a chip formation of the specimen of a disc spring.
Description
Citation
CIBA, M. Soustružení pružinových ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Skopal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Co s teplem při obrábění? Nakreslete nástrojový úhel gama n 20°. Podařil se kořen třísky po každém pokusu? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO