Digitální továrna ve firmě Ravensburger Karton s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rozborem pojmu digitální továrna a na to navazující iniciativu Průmysl 4.0. Práce je zpracována ve spolupráci s firmou Ravensburger Karton s.r.o. sídlící v Poličce a část práce je věnována jejímu popisu. Dále je zpracován rozbor současného systému sledování výroby, který je založen na monitorovacím zařízení WorkMonitor od firmy Papouch. Hlavním cílem práce je navrhnout a vyrobit monitorovací zařízení komunikující jak na rozhraní WiFi, tak i pomocí ethernetového kabelu. Jsou popsány jednotlivé myšlenky návrhu a výroby obou zařízení. Na závěr je proveden rozbor výhod a nevýhod daného řešení včetně cenového srovnání se zařízeními, které jsou uvedeny v kapitole Průzkum trhu.
Bachelor’s thesis discusses the analysis of the term digital factory and the related initiative Industry 4.0. The work is processed in cooperation with the company Ravensburger Karton s.r.o. based in Polička and part of the work is devoted to its description. Furthermore, an analysis of the current production monitoring system, which is based on the WorkMonitor monitoring device from company Papouch, is processed. The main goal of this work is to design and manufacture monitoring devices communicating both on the WiFi interface and using an Ethernet cable. The individual ideas of design and production of both devices are described. Finally, an analysis of the advantages and disadvantages of the solution is performed, including a price comparison with the devices listed in the Market Research chapter.
Description
Citation
KUSÝ, J. Digitální továrna ve firmě Ravensburger Karton s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (předseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla závažné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy přítomného oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO