Využití koncepce celkové odměny ve vybraném subjektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na navrhnutí konceptu celkové odměny v systému odměňování v subjektu Marcela Císařová. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy, které se této problematiky týkají. V praktické části bakalářské práce je subjekt Marcela Císařová krátce představen a dále je provedena analýza hospodářské situace a analýza vnitřního a vnějšího prostředí. Výsledkem této práce jsou návrhy na zlepšení současného systému odměňování pracovníků.
The bachelor thesis focuses on the usage of the Concept of Total Compensation in the subject of Marcela Cisarova. The theoretical part explains basic concepts related to the topic. Practical part of the thesis introduces Marcela Cisarova and includes the analysis of an economic situation as well as the analysis of external environment. In the result practical part creates an effective motivation program with a goal of increasing work efficiency of employees.
Description
Citation
ZIMINOVÁ, M. Využití koncepce celkové odměny ve vybraném subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
připomínka prof. Rejnuš: Práce neobsahuje ekonomické zhodnocení pouze vyčíslení nákladů. doc. Doskočil: Jak Vaše návrhy podporují celkovou strategii firmy? - odpovězeno částečně Ing. Bočková: Jaký ekonomický dopad mají Vaše návrhy na náklady společnosti? - odpovězeno částečně Ing. Bočková: Jaký je ekonomický dopad příspěvku na dovolenou pro zaměstnavatele z odvodů na sociální a zdravotní zapezpečení? - odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO