Pasivní snímače pro zjišťování okamžitých hodnot napětí a deformací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Technická měření jsou nepostradatelným zdrojem informací v technických oborech. Vzhledem k počítačovému zpracování je nutné, aby výstupem snímače byl elektrický signál. Do oblasti měřící techniky neelektrických veličin se řadí velké množství různých snímačů. Důležitou skupinu představují pasivní snímače, do které jsou řazeny odporové, indukčnostní, kapacitní, magnetické a ionizační. Jsou uvedeny základní poznatky měření a popsány jednotlivé druhy snímačů, jejich funkční principy, příklady použití a vyhodnocení vlastností.
Technical measurements are an indispensable source of information in the technical fields. Due to the computer processing it is necessary an electrical signal as the output of the sensor. The field of measuring techniques of non-electrical quantities comprises a wide range of various sensors. Passive sensors represent an important group, into which resistive, inductive, capacitive, magnetic and ionization sensors are arranged. Basic findings of measurement are presented, and particular kinds of sensors, their functional principles, application examples and evaluation of their properties are described in the thesis.
Description
Citation
JAŠEK, P. Pasivní snímače pro zjišťování okamžitých hodnot napětí a deformací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovy položeny následující dotazy: 1. Vysvětlete pojem difúzní nanášení. 2. Vysvětlete vztah pro výpočet kapacity u kapacitních snímačů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO