Návrh přístroje pro analýzu vzniku a šíření trhlin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této práce je proniknutí do oblasti nedestruktivního testování pomocí potenciálových metod, které se v současné době staly standardem jak při zátěžových a únavových zkouškách, tak i v průmyslovém nasazení. Umožňují spojitá a nedestruktivní měření materiálových vzorků, sloužící k vyhodnocení tlouštěk, korozních úbytků, deformací, spektroskopii, detekci a analýze parametrů trhlin. Metody také mohou sloužit k identifikaci materiálů a změn v materiálech. Ve druhé části se práce zabývá návrhem konstrukčního řešení aparatury využívající potenciálové metody v modifikaci Ing. Ladislava Korce, CSc. pro detekci trhlin v parovodech a produktovodech. Závěr je věnován měření, experimentům a zhodnocení zkonstruované aparatury.
The main goal of this thesis is to get an insight into a field of non-destructive testing using potential drop techniques that have nowadays become the standard not only in the fatigue and loading tests but also in the industry. These methods can serve to non-destructively and continuously measure material specimens, thickness, corrosion losses, deformations, spectroscopy and detection and analysis of crack geometry. They can help to identify materials and measure material changes over time. The second part of this thesis deals with designing the aperture for detection of cracks in steam and product piping using potential drop technique modified by Ing. Ladislav Korec, CSc. Last part deals with extensive testing, experimenting and evaluation of the aperture.
Description
Citation
ŠUBRT, S. Návrh přístroje pro analýzu vzniku a šíření trhlin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO