Vinařská tradice v Bratislavě

but.committeeIng. arch. Blažek Lukáš (předseda) Ing. arch. Václav Kocián (člen) Ing. arch. Jan Pospíšil (člen) Ing. arch. Pavel Martinka (člen) Ing. Marek Dostál (člen)cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMléčka, Jancs
dc.contributor.authorHorváth, Dávidcs
dc.contributor.refereeUhrík,, Martincs
dc.date.accessioned2021-06-23T06:55:11Z
dc.date.available2021-06-23T06:55:11Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractVinohradnictví odpradávna patřilo k Bratislavě. V archivních zprávách se zmiňuje již od poloviny 13. století. Vinice se táhly od Bratislavského hradu až do Rače a Vajnor. Zejména v minulém století začala vinice ve velkém nahrazovat výstavba bytových a rodinných domů. Tento trend stále přetrvává a developeři lákají na bydlení s výhledem na město a blízkost přírody, z níž však sami ubírají. Vinohrady tak už století ustupují rozvíjející se městu a toto historické dědictví upadá do zapomnění. Vinohrady však nejsou pouze vzpomínkou na slavnou minulost, ale i nenahraditelné tvoritele biodiverzity a přispívá k lepšímu klimatu města. Cílem diplomové práce je analýza ústupu vinic rozrůstající se Bratislavě. Podmínky pro pěstování vinné révy a jeho zpracování v Bratislavě a okolí. Následně nalezení vhodné formy a uplatnění výstupů z analytické části v konkrétním architektonickém návrhu.cs
dc.description.abstractViticulture has long belonged to Bratislava. It has been mentioned in archival reports since the middle of the 13th century. The vineyards stretched from Bratislava Castle to Rača and Vajnor. Especially in the last century, large-scale construction of apartment and family houses began to replace vineyards. This trend still persists and developers attract people to live with a view of the city and the proximity of nature, from which, however, they take themselves. The vineyards have been receding for the centuries of the developing city and this historic heritage is falling into oblivion. however, vineyards are not only a reminder of the glorious past, but also of irreplaceable creators of biodiversity and contribute to a better climate for the city. The aim of the diploma thesis is to analyze the retreat of vineyards expanding in Bratislava. Conditions for vine growing and its processing in Bratislava and its surroundings. Subsequently, finding a suitable form and applying the outputs from the analytical part in a specific architectural design.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationHORVÁTH, D. Vinařská tradice v Bratislavě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other133666cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199701
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmestské vinárstvocs
dc.subjectvinohradcs
dc.subjectvinicacs
dc.subjecttradíciacs
dc.subjecttradicecs
dc.subjectvinicecs
dc.subjecthroznocs
dc.subjectvínocs
dc.subjectBratislavacs
dc.subjectkultúrne centrumcs
dc.subjectvineyarden
dc.subjecttraditionen
dc.subjectgrapesen
dc.subjectwineen
dc.subjectBratislavaen
dc.subjectcultural centeren
dc.subjectcity wineryen
dc.titleVinařská tradice v Bratislavěcs
dc.title.alternativeViticultural tradition in Bratislavaen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.modified2021-06-22-17:06:30cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid133666en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.23 08:55:11en
sync.item.modts2021.06.23 08:13:53en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorbycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
41.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
20.25 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_133666.html
Size:
7.2 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_133666.html
Collections