Vinařská tradice v Bratislavě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Vinohradnictví odpradávna patřilo k Bratislavě. V archivních zprávách se zmiňuje již od poloviny 13. století. Vinice se táhly od Bratislavského hradu až do Rače a Vajnor. Zejména v minulém století začala vinice ve velkém nahrazovat výstavba bytových a rodinných domů. Tento trend stále přetrvává a developeři lákají na bydlení s výhledem na město a blízkost přírody, z níž však sami ubírají. Vinohrady tak už století ustupují rozvíjející se městu a toto historické dědictví upadá do zapomnění. Vinohrady však nejsou pouze vzpomínkou na slavnou minulost, ale i nenahraditelné tvoritele biodiverzity a přispívá k lepšímu klimatu města. Cílem diplomové práce je analýza ústupu vinic rozrůstající se Bratislavě. Podmínky pro pěstování vinné révy a jeho zpracování v Bratislavě a okolí. Následně nalezení vhodné formy a uplatnění výstupů z analytické části v konkrétním architektonickém návrhu.
Viticulture has long belonged to Bratislava. It has been mentioned in archival reports since the middle of the 13th century. The vineyards stretched from Bratislava Castle to Rača and Vajnor. Especially in the last century, large-scale construction of apartment and family houses began to replace vineyards. This trend still persists and developers attract people to live with a view of the city and the proximity of nature, from which, however, they take themselves. The vineyards have been receding for the centuries of the developing city and this historic heritage is falling into oblivion. however, vineyards are not only a reminder of the glorious past, but also of irreplaceable creators of biodiversity and contribute to a better climate for the city. The aim of the diploma thesis is to analyze the retreat of vineyards expanding in Bratislava. Conditions for vine growing and its processing in Bratislava and its surroundings. Subsequently, finding a suitable form and applying the outputs from the analytical part in a specific architectural design.
Description
Citation
HORVÁTH, D. Vinařská tradice v Bratislavě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Blažek Lukáš (předseda) Ing. arch. Václav Kocián (člen) Ing. arch. Jan Pospíšil (člen) Ing. arch. Pavel Martinka (člen) Ing. Marek Dostál (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO