Zhodnocení systému prohlídek a oprav draků pro letouny ZLIN řady 26

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce pojednává o způsobu provádění periodických prohlídek a oprav letounů ZLIN řady Z 26. Již z názvu této práce vyplývá, že jde o problematiku náročnou a velmi obsáhlou. Mým cílem tedy bylo přiblížit vybrané oblasti týkající se údržby daných letounů a navrhnout změny některých stávajících postupů údržby. V úvodu práce se krátce seznámíme s historií letounů ZLIN a jednotlivými typy z řady Z 226. V textu jsou dále uvedeny typy prohlídek, kterými během své životnosti letouny prochází. Postupy prohlídek a generálních oprav jsou detailně popsány a pro správnou představu také doplněny ilustracemi nebo fotografiemi. Následující kapitola se věnuje zhodnocení stávajících postupů aplikovaných při prohlídkách či generálních opravách letounu. Jejich optimalizaci se věnuje čtvrtá kapitola, ve které jsou navrženy možné úpravy těchto postupů. V poslední, páté kapitole, se práce věnuje možnostem prodloužení životnosti letounů ZLIN, která je v poslední době diskutována zejména s ohledem na fakt, že některé letouny této typové řady již dosáhly základního limitu stanovené životnosti, aniž by se vyskytovala vážná únavová poškození primární konstrukce draku.
This bachelor´s thesis deals with ZLIN Z 26 Series Aircraft maintenance and repairs procedures. Even the name shows, that this theme is very demanding and extensive. My interest was to explain some maintenance procedures of these aircraft and offer changes of it. In the beginning of this thesis we can briefly learn history of the ZLIN Aircraft and particular Z 226 Series models. There are mentioned difference maintenance procedures, applicable on the planes thru the service life time. Inspection and overhaul procedures are described in details and for better understanding were attached drawings or photos. Following chapter deals with evaluation existing inspections and overhauls - maintenance – procedures. Optimization of the maintenance is part of the chapter fourth, where is described possible innovation of the maintenance check list. In the last, fifth chapter, of this thesis are mentioned possibilities of the ZLIN Aircraft life time prolongation, which is actually discussed because of some aircraft of this type series reached basic life time limit, without any serious fatigue airframe damages appears.
Description
Citation
JANČÁŘ, M. Zhodnocení systému prohlídek a oprav draků pro letouny ZLIN řady 26 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO