A parametric study of influence of material properties on car cabin environment

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-03-25
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
Recently the author presented the paper describing a car cabin heat load model for the prediction of the car cabin environment. The model allowed to simulate a transient behavior of the car cabin, i.e. radiant temperature of surfaces, air temperature and relative humidity. The model was developed in Dymola and was built on the basic principles of thermodynamics and heat balance equations. The model was validated by experiments performed on the Škoda Felicia during various operational conditions. In this paper the authors present a parametric study investigating influence of material properties on a car cabin environment. The Matlab version of the car cabin heat load model has been developed and used. The model was extended by simple graphical user interface and it was deployed into the stand alone executable application. The aim of this parametric study is to identify most important material properties and its effect on the cabin environment during specific operational conditions of car. By means of a sensitive analysis it can identified which material parameters have to be defined precisely and which parameters are not so important for the prediction of the air temperature inside cabin.
V nedávné době autoři prezentovali článek popisující model tepelné zátěže kabiny automobilu určený k predikci vnitřního prostředí v kabině. Model umožňoval simulovat dynamické změny tepelného chování, tj. povrchové teploty, teplotu a vzduchu v kabině a jeho relativní vlhkost. Výše zmíněný model byl vytvořen v Dymole využívající základní principy termodynamiky, zejména rovnic tepelné rovnováhy. Model byl experimentálně ověřen pro vůz Škoda Felicia během různých provozních podmínek. V tomto článku autoři představují parametrickou studii zabývající se vlivem materiálových vlastnosti na vnitřní prostředí kabiny. Pro tyto účely byla vytvořena samospustitelná aplikace v Matlabu, která oproti původní verzi v Dymole byla rozšířena o grafické uživatelské rozhraní. Cílem parametrické studie bylo odhalit míru vlivu jednotlivých materiálových vlastností během daných provozních podmínek. Pomocí citlivostní analýzy bylo možné identifikovat parametry, které musí být definovány velmi přesně a které parametry nemají podstatný vliv na teplotu uvnitř kabiny.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 2.0 Generic
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Citace PRO