Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Závěrečná práce se zaměřuje na posílení propojení mezi třídou Kapitána Jaroše a ulicí Lidickou, městským divadlem a samotnou prolukou. Cílem je vytvořit stavbu, jejímž úkolem je podpora synergie těchto prostorů a jejich vzájemné interakce, což by ideálně mělo přispět k celkovému oživení a zvýšení dynamiky v blízkém okolí. V neposlední řadě je také kladen důraz na vytvoření dominanty a kulturního středobodu, pro kterou se proluka díky své lokalitě vybízí. Závěrečná práce se tak zabývá návrhem galerie moderního umění.
The final thesis focuses on strengthening the connection between Kapitána Jaroše Street and Lidická Street, the city theater, and the vacant lot itself. The goal is to create a building that promotes the synergy of these spaces and their mutual interaction, ideally contributing to the overall revitalization and increased dynamics of its surroundings. Last but not least, emphasis is also placed on creating a landmark and cultural centerpiece, for which the vacant lot, due to its location, is suitable. Thus, the final thesis deals with the design of a modern art gallery.
Description
Citation
PÉREZ, M. Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. David Průša (předseda) Ing. arch. Martin Doležel (člen) MArch Ing.arch. Ing. Jiří Vítek (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Bc. Kristýna Klementová (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
Student prezentuje svoje zpracování společného tématu bakalářské práce s podnázvem „Prostor současnosti“, které se zabývá propojením prostoru s okolním prostředím a okolními ulicemi. Navrhuje současný prostor pro současné umění. Student reaguje na posudek oponenta a zodpovídá otázky v něm položené. Komise pokládá další otázky, na které student reaguje. Bakalářská práce byla úspěšně obhájena. Komise udělila hodnocení A95.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO