Manipulační výtah

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem projektu mé Bakalářské práce je návrh koncepce manipulačního výtahu pro dopravu potravin. Zadaný projekt popisuje tato technická zpráva, která obsahuje kromě popisu celku také popisy jednotlivých komponent potřebných pro správnou funkci navrhovaného zařízení a nutné výpočty. Součástí projektu je také výkresová dokumentace.
The topic of my Bachelor´s thesis project is a concept design of Service Hoist for foodstuff transport. Submited project is described by this Technical report which contains, except total description, description of components needed for propper function of designed equipment and necessary calculations. The drawing documentation is also a part of my project.
Description
Citation
OLEŠOVSKÝ, M. Manipulační výtah [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO