Diagnostika vozovky a návrh opravy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V textu je uveden záznam o provedení vizuální prohlídky vybraného úseku v městě Luhačovice. Do formuláře byly zakresleny poruchy vozovky, určeny jejich plochy a délky. Dále je popsáno zhodnocení a příčina vzniku porušení. Poté je uveden návrh a provedení opravy vozovky. V teoretické části je zapsána klasifikace poruch podle TP 82 „Katalog poruch netuhých vozovek“. Z katalogu jsem vybral a zmínil důležité poruchy, které se projevovaly v diagnostikovaném úseku. Nakonec popisuje zásady plánování a navrhování údržby nebo oprav.
In the text is given entry of visual inspection about implementation of the selected section in city of Luhačovice. Into forms were plotted failures of the road, determinated their lenght and surfaces. The following describes the evaluation and the cause of failure. After that is given the design and repair of the road. In the theoretical part is written the classification of failures according to TP 82 „Catalogue of flexible pavement failures“. From the cataloque I chose and mentioned important failures that are manifested in diagnosis section. Finally, describes the principles of planning and design of maintenance or repair.
Description
Citation
ČERNOCH, A. Diagnostika vozovky a návrh opravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO