Analýza a realizace kmitočtového filtru přeladitelného změnou parametru aktivního prvku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předložená práce analyzuje možnosti přelaďování mezní frekvence plně integrovaných aktivních filtrů pracující spojitě v čase. Jednotlivé topologie popisované v práci se liší jak typem použitého aktivního prvku, tak způsobem přelaďování mezní frekvence filtru. Principy přelaďování všech typů filtrů jsou ověřeny na filtru typu dolní propusti druhého řádu. Jednotlivé topologie jsou v práci posouzeny a porovnány jak z hlediska možností přeladění, tak z hlediska míry harmonického zkreslení. Základním blokem všech filtrů popsaných v této práci je integrátor.
This work analyzes tuning capabilities of different fully integrated active filter topologies. Work only deals with continuous time active filters. Topologies described in this work differ in type of active element and in method of frequency tuning. Techniques of tunning are proved on second order low pass filter. Filter topologies are compared from tunning capabilities and from point of total harmonic distortion. The main building block of all filters is integrator.
Description
Citation
VRBA, A. Analýza a realizace kmitočtového filtru přeladitelného změnou parametru aktivního prvku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Maschke, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student Bc. Adam Vrba seznámil komisi se svoji diplomovou prací na téma: Analýza a realizace kmitočtového filtru přeladitelného změnou parametru aktivního prvku. Odpověděl na otázky oponenta - 1.) Proč nebyly všechny obvody, které jsou nakresleny a simulovány v programu Cadence, připojeny přímo k diplomové práci (a to do míst, kde je o nich pojednáváno), aby se čtenář v textu mohl snadno orientovat? 2.) Všechny používané metody, zmiňované v diplomové práci, student čerpal z referencí uvedených v závěru diplomové práce. Mohl by student stručně popsat, v čem spočívá jeho vlastní přínos? Dále proběhla krátká rozprava k tématu diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO