Odhad dechové frekvence z fotopletysmogramu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. CESA
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami odhadu dychovej frekvencie zo signálu PPG. V teoretickej časti práce sú zhrnuté rôzne princípy odhadu dychovej frekvencie z PPG ktoré sú následne aplikované v praktickej časti. Implementované algoritmy sú testované na dvoch dostupných databázch BIDMC a Capnobase ktoré obsahujú referenčné hodnoty dychovej frekvencie.
The main topic of this bachelor thesis are methods for breathing rate estimations from photopletysmographic signals. In the theoretical part of the thesis we find a biref review of methods that are used for breathing rate estimation. These methods are than tested and their performance is evaluated on two pubilc databases BIDMC and CapnoBase. These databases also contain reference values of respiratory rate.
Description
Citation
PETRÍK, J. Odhad dechové frekvence z fotopletysmogramu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CESA. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Roman Jakubíček, Ph.D. (člen) Kumstát Michal, doc. Mgr., Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-08-31
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Mgr. Šťastný se zeptal na ověření metod na databázi z reálných naměřených dat? Z jakého senzoru jsou data v dostupné databázi? Doc. Kolářová se zeptala, proč jste nevyřadil špatné signály? Ing. Jakubíček se doptal na boxploty. Šlo by kvantifikovat rozdíl v boxplotech? Dá se použít nějaká metoda, pro zjištění statistického rozdílu? Proč je při autokorelaci v obrázku čas? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO