NOVÉ STARÉ BRNO Návrat bydlení do center měst

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomovou prací je urbanistická studie v městské části Staré Brno. V řešeném území je plánovný nový průraz starou zástavbou pro vytvoření nové městské třídy. Návrh řeší citilivou dostavbu města kolem nové třídy.
Graduation theses is an urban study of city dictrict Staré Brno. A new breakthrough of the old development is planned for the creation of a new avenue in the designed area. The proposal deals with the sensitive completion of the city around the new avenue.
Description
Citation
KUKLOVÁ, A. NOVÉ STARÉ BRNO Návrat bydlení do center měst [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Ľúbica Vítková, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Tomáš Havlíček (člen) Ing. arch. Jiří Knesl (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Pavel Bainar (člen)
Date of acceptance
2019-05-27
Defence
Studentka odprezentovala svou diplomovou práci. Byly přečteny posudky od vedoucího a oponenta. Byly přečteny otázky od oponenta. Studentka odpovídá dostatečně. Začíná diskuze s porotou a jsou kladeny dotazy. -otázka na urbanistickou strukturu -otázka na výtahové šachty a předprostor výtahu – nesplňuje normu 1500mm -otázka na sklepy pro byty – připomínka – nesplňuje vyhlášku -otázka na prostupnost areálu nemocnice -připomínka na kapacitu garáží u nemocnice – parkovací dům -otázka na přístavby ve dvorech -otázka na materitalitu -připomínka na návaznost parteru na vnitroblok a ulice Studentka odpověděla dostatečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO