Počítačová simulace procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá počítačovou simulací procesů, která v dnešní době napomáhá v oblasti procesního inženýrství. Úvodní část se věnuje metodice modelování a simulace a dále pak hmotnostním a energetickým bilancím. Poté následuje popis samotných metod simulace procesů. V práci lze dále nalézt přehled nejpoužívanějších simulačních programů a jejich typickou strukturu. V závěru je pak pro názornost uveden ukázkový příklad řešený pomocí sekvenčně modulární a rovnicově orientované simulace. Správnost výsledků výpočtů je ověřena simulačním programem W2E.
The thesis deals with computer simulation of processes, which is crucial in the field of process engineering. In the first part, the methodology of modeling and simulation techniques is described as well as mass and energy balances. Specific approaches to process simulation are included. The thesis offers a list of the most often used simulation programs and their typical structure. Sequential modular and equation-based simulation is demonstrated on an example. The results are then verified by simulation software W2E.
Description
Citation
ČECH, M. Počítačová simulace procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Vít Kermes, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO