Rekonstrukce počítačové sítě kancelářského objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu počítačové sítě ve společnosti Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s. r. o. Následně byl vypracován návrh nové sítě dle požadavků investora. V práci jsou popsána teoretická východiska řešení, která jsou využita při návrhu počítačové sítě využívající technologii Ethernet 1Gb/s s využitím kabelů z kroucených párů tak, aby splňovala požadavky investora. V závěru práce je proveden výčet použitých materiálů a odhad ceny provedení.
This Bachelor thesis analysis the current state of computer network in Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s. r. o. company. Subsequently, a new project for company's network has been elaborated based on investor's request. The thesis discusses theoretical premises of solutions which are proposed in the project of the network using the Ethernet 1Gb/s technology with twisted pair cables in the way that satisfies investor's requests. The conclusion offers a calculation of the cost of material needed, and price estimation of the implementation of the solution.
Description
Citation
ŠEBRLE, P. Rekonstrukce počítačové sítě kancelářského objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázky vedoucího práce. odpovězeno Otázky oponenta práce. odpovězeno Ing. Kučerová Jakým způsobem je kalkulován zisk z pronájmu? odpovězeno Ing. Klčová Připomínka k výpočtu zisku. odpovězeno prof. Dvořák Kde je uvedena rešerše k práci? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO