Soustavy nepřímého řízení letadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá popisem vybraných prvků v soustavách řízení letadel a jejich začleněním do těchto soustav. Uvedeny jsou rovněž požadavky předpisů na spolehlivost soustav řízení. Dále je práce zaměřena na současné trendy vývoje moderních soustav řízení. Závěrečnou část tvoří statistické srovnání letadel podle použitých soustav řízení.
Bachelor's thesis is concerned with the description of selected elements in aircraft control systems and their integration into the aforementioned systems. Included with this concern are regulatory requirements for system reliability. Further work is focused on contemporary trends in the development of modern aircraft control systems. The final section consists of aircraft statistical surveys by use of aircraft control systems.
Description
Citation
KALNÝ, J. Soustavy nepřímého řízení letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO