Nástěnný jeřáb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením nástěnného jeřábu pro nosnost 800kg, délku vyložení 3500mm a výšku zdvihu 5000mm. Práce popisuje výběr vhodného kladkostroje s pojezdovým ústrojím dle aktuální nabídky na trhu. Obsahuje popis vlastního návrhu otoče konzoly pomocí planetové převodovky a válečkového řetězu. Práce dále obsahuje návrh konstrukce a pevnostní výpočty dle platných norem. S prací souvisí také přiložená výkresová dokumentace svarku výložníku a sestavy jeřábu.
Bachelor´s thesis focuses on construction design of a wall-mounted jib crane with lifting capacity up to 800kg, an outreach of 3500mm and lifting height of 5000mm. Thesis describes selection of trolley and crane hoist based on the current market offer. It includes a description of own design for the rotation mechanism of the crane using planetary gearbox and roller chain. It furthermore includes crane design and strength calculations according to valid norms. Technical documentation of assembly and weldment of cantilever is attached to this thesis.
Description
Citation
ZBOŘIL, M. Nástěnný jeřáb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Kroucení nosného profilu - princip vzniku. - Odpovězeno 2. V jakém programu byl proveden výpočet? - Odpovězeno 3. Jaká je minimální hodnota bezpečnosti ložisek? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO