Studie průběhu zakázky v obchodním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá studiu průběhu zakázky v obchodním podniku BMKco. s.r.o., který se zabývá prodejem spojovacích materiálů jako velkoobchod. Tato práce je rozdělena na tři části, kdy první část práce je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část je analytická, kde se věnuji analýze současného stavu průběhu zakázky, která vychází z poskytnutých materiálů, rozhovorů s konkrétními zaměstnanci a zkoumání jednotlivých procesů firmy s pomocí výzkumných metod. Poslední část je návrhová, která obsahuje návrhy pro eliminování rizik v podniku.
The bachelor's thesis deals with the study of order processing in the business company BMKco. s.r.o., which sells fasteners as a wholesaler. This work is divided into three parts, where the first part of the work is focused on a theoretical basis. The second part is analytical, where I analyze the current state of the contract, which is based on the materials provided, interviews with specific employees, and research of individual processes of the company with the help of research methods. The last part is the proposals, which contain suggestions for eliminating risks in the company.
Description
Citation
TOMKOVÁ, V. Studie průběhu zakázky v obchodním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Videcká: U zmíněného rizika č. 3, jak bude probíhat sběr dat pro určení výše finančního postihu zaměstnanců? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO