Návrh zásobování vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá možnými úpravami v zásobovací strategii společnosti, které jsou v souladu s analyzovanými faktory vnějšího a vnitřního prostředí podniku a které reagují na problémy vznikající v procesech vstupní logistiky, ve kterých je tato strategie realizována. Do společnosti pak navrhované úpravy strategie přináší nový pohled na řízení zásob skrze jejich optimalizaci a kategorizaci dle přístupů diferencovaného řízení zásob, a to i ve vztahu k zásobám, které podléhají expiraci.
The master's thesis deals with possible adjustments in the company's inventory replenishment strategy, which are in accordance with the analyzed factors of the external and internal environment of the company and which respond to the problems arising in the input logistics processes in which this strategy is implemented. The proposed strategy adjustments bring a new perspective on inventory management through inventory optimization and categorization according to differentiated inventory management approach, even in relation to inventories that are subject to deterioration.
Description
Citation
CHUDOBA, F. Návrh zásobování vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-08
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO