Variační třídy a zobrazení ve variační posloupnosti druhého řádu: Explicitní formule

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
Abstract
Třídy diferenciálních forem, reprezentující základní variační objekty (Lagrangián, Eulerova-Lagrangeova forma, Helmholtzova forma), a variační mor- fismy (Eulerovo-Lagrangeovo zobrazení, Helmholtzovo zobrazení) jsou studovány jako objekty variační posloupnosti ve fibrované mechanice. Jsou odvozeny expli- citní formule pro variační třídy a morfismy ve variační posloupnosti druhého řádu v kanonických souřadnicích, umožňující přímé použití v lokálním a globálním in- verzním variačním problému.
Description
Keywords
Citation
Kvaternion. 2013, 2, č. 2, s. 69-81. ISSN 1805-1332.
http://kvaternion.fme.vutbr.cz/2013/kvat4_separaty/urban_final.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
DOI
Citace PRO