Elementární architektura / Elementy výuky architektury

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce řeší propojení fakulty architektury a fakulty výtvarných umění v nově navrženém objektu. Obě fakulty definuje především praktická tvorba a tomu odpovídající elementární výukové prostory – ateliéry. Z těchto základních elementů doslova vyrůstá konečná podoba školy. Samotný proces návrhu je provázen neustálými změnami a hledáním přiměřeného prostorového vyjádření pro jednotlivé funkce školy. Konečné řešení je výsledkem postupné racionalizace, nacházení jistot a záchytných bodů v návrhu. Z množství variant a úvah o prostoru se tak nakonec vykrystalizuje to nejnutnější, nejelementárnější.
The thesis addresses the connection of the Faculty of Architecture and the Faculty of Fine Arts in the newly designed building. Both faculties are defined primarily by practical creation and corresponding elementary teaching spaces - studios. From these basic elements literally grows the final form of the school. The design process itself is accompanied by constant changes and the search for adequate spatial expression for individual functions of the school. The final solution is the result of gradual rationalisation, finding certainties and sticking points in the proposal. In the end, the barest, most elemental, is crystallized from a multitude of variations and reflections on space.
Description
Citation
JUŘICOVÁ, M. Elementární architektura / Elementy výuky architektury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Martin Doležel (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
• Vztah věže? - nutnost vytvoření dominanty, oddělení teorie a praxe • Kombinace materiálů? – beton (uzavřenost), tahokov (vizuální kontakt) • Založení ? – přiměřené náklady instituce • Přístup denního světla? • Dodržení principů 7m2 na studenta? – koncepční idea • Rozdělení funkcí? – teorie ve věži, parter s veřejností, uzavřené kostky jako ateliéry • Osa nádvoří jako průchod? – zálivy pro dění • Pravidla struktury? – jasné pravidlo není, vychází z definice velikosti ateliérů, čistě formální? • „skládačka“ a jej propsání v celé hmotě? – teoretické • Princip vyhlídkové věže? • Konstrukční systém? – není domyšlen
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO