Možnosti využití ekonomického informačního systému ve společnosti R.S. Aquatech CZ, s. r. o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem změn způsobu vedení účetnictví v podniku. Popisuje základní teoretické poznatky o účetnictví a informačních systémech. Analyzuje aktuální stav v podniku R.S. AQUATECH CZ, s. r. o. a v návrhové části je práce zaměřena na možnost zavedení ekonomického informačního systému.
This bachelor thesis deals with the analysis and design changes in the way of bookkeeping in company. Describes the basic theoretical knowledge of accounting and information systems. It analyzes the current situation in the company R.S. AQUATECH CZ, s. r. o. and design part of thesis is focused on the possibility of implementation economic information system.
Description
Citation
DMYTRYSZYN, M. Možnosti využití ekonomického informačního systému ve společnosti R.S. Aquatech CZ, s. r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Jarmil Cileček (místopředseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce: odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce: odpovězeno Prof. Rejnuš: Upřesnění o činnosti externí firmy na vedení účetnictví. Ing. Cileček: Proč se student nerozhodl pro účetní systém Pohoda? Ing. Videcká: Na základě čeho se student rozhodl při určování modulů? Jaké moduly by v systému měly být?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO