Moderní metody povrchové úpravy podvozkových čepů s ohledem na únavovou životnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je vypracovaná v rámci studia obor B-SSZ Stavba strojů a zařízení. Analyzuje vliv povrchové úpravy na únavovou ivotnost čepu. V tomto směru nebyla zatím provedena ádná konkrétní systematicky vedená analýza, která by mohla slouit jako návod pro návrh a zvolení vhodné povrchové úpravy.
Bachelor thesis is created under study department of B-SSZ Construction machinery and equipment construction. The scope is analysis of surface treatment method influence on ball pin fatigue life. This topic has not yet been systematicaly analyzed in this branch. The thesis can be used as a guideline for choosing optimal surface coating method.
Description
Citation
FRANC, P. Moderní metody povrchové úpravy podvozkových čepů s ohledem na únavovou životnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO