Výroba dětské stoličky pro stomatologickou ordinaci s využitím metody Fused Deposition Modeling

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca popisuje tvorbu návrhu modelu detskej stoličky v tvare ľudského zuba využiteľnou v stomatologickej ordinácii. Práca je radená do nadväzujúcich oddielov tak, ako bolo pri návrhu postupované. V úvode práce je venovaná pozornosť vytvoreniu fyzického modelu, ďalej predostrie využitie ručného 3D skenera a v rámci digitalizácie následne podloží nevyhnutnú úpravu dát získanú po skenovaní. Práca sa tiež zaoberá výrobou modelu stoličky, ktorá je realizovaná na 3D tlačiarni uPrint s využitím metódy Fused Deposition Modeling. Súčasťou práce je i odôvodnenie prínosov dosiahnutých použitím rozdielnych metód a technológii v súčasnej dobe. Práca je ukončená zhodnotením vyťaženia konštruktéra oproti 3D skeneru a 3D tlačiarne.
Bachelor thesis focus on the description of modelling of the children´s stool in the shape of human teeth with regarding use to dental office. Firstly, the thesis gets closer to creating a physical model. It outlines the use of 3D handy scanner and then involving digitizing the necessary adaptation data obtained after scanning premises. Production of the stool will be provided by uPrint 3D printer by using methods Fused Deposition Modeling. It also justifies the benefits achieved by using these methods and technologies in the present. The thesis will be completed by appraising of constructer´s workload to 3D scanner and 3D printer.
Description
Citation
KYSEĽOVÁ, B. Výroba dětské stoličky pro stomatologickou ordinaci s využitím metody Fused Deposition Modeling [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázky oponenta bakalářské práce – odpovězeno Otázka: doc. Sojka Náklady navrhovaného řešení - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO