Povrchové úpravy válců spalovacích motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je odbornou rešerší, která popisuje nejčastější metody povrchových úprav válců novodobých spalovacích motorů. Práce se skládá z rozdělení daných druhů úprav, jejich použití a zdůvodnění jejich aplikace. Dále popisuje technologii výroby jednotlivých povrchů, jejich povlakování a dokončovací operace pro dosažení nejlepších výsledků kluzného povrchu.
This bachelor thesis is a professional research, which describes the most common methods of surface treatments of modern internal combustion engines cylinders. The work consists of the distribution of the species changes, their use and justification of their application. It also describes the technology of individual surfaces, their coating and finishing operations to achieve the best results of sliding surface.
Description
Citation
MALEC, P. Povrchové úpravy válců spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Zodpovězené otázky oponenta: - Najde v oblasti válců spalovacích motorů svoje uplatnění cílená modifikace jejich činných povrchů? Pokud ano, uveďte příklad.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO