Systém logování příchodů pomocí NFC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Semestrální práce se soustředí na průzkum před návrhem a tvorbou prototypů modulů přístupového systému využívající technologii NFC. Detaily o implementaci technologie NFC jako například komunikační módy, signalizační módy, typy NFC tagů a relevantní standardy jsou byly prozkoumány. Byl proveden průzkum trhu v oblasti dostupných přístupových systémů s NFC. Detaily o 2 systémových řešeních a 3 samostatných NFC čtečkách byly zjištěny a jejich parametry porovnány. Informace o návrhu NFC čteček a NFC tagů byla shrnuty and vhodné parametry na základně průzkumu trhu diskutovány.
The Semestral paper is focused on research prior to the design and prototyping of modules of the access control system using the NFC technology. Details about NFC technology implementation such as communication modes, signalling modes, NFC tag tapes and relevant standards are examined. Market research is conducted in the area of available NFC access control solutions. Details about 2 system solutions and 3 standalone NFC readers are researched and parameters compared. Information about the design of NFC readers and NFC tag is summarized and suitable parameters of the components based on market research discussed.
Description
Citation
KYZLÍK, L. Systém logování příchodů pomocí NFC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (předseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-25
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy nepřítomného oponenta a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO