Potenciál biopaliv pro moderní spalovací motory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je zmapování potenciálu využití biopaliv pro moderní pístové spalovací motory. Práce se zabývá jednak snižováním ekologické zátěže, tak i možného zvyšování výkonových parametrů a účinnosti motoru, jako je použití paliva se zvýšenou antidetonační odolností u zážehových motorů.
The aim of the bachelor thesis is to map the potential use of biofuels for modern piston internal combustion engines. The thesis deals with both reducing the environmental impact and a possible increase in performance parameters and engine efficiency such as the use of fuel with increased anti-knock resistance in spark ignition engines.
Description
Citation
MATYÁŠ, M. Potenciál biopaliv pro moderní spalovací motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1)Ethanol, potřebné množství vzduchu zodpovězeno 2)Jaké jsou zkušenosti s dlouhodobým provozem řepkových olejů zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO