Zhodnocení zátěže ekosystému v povodí Váhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V bakalárskej práci teoretického charakteru bola riešená aktuálna problematika záťaže ekosystému vo vybranej lokalite Slovenska. Pozornosť bola zameraná na zhodnotenie úrovne kontaminácie vo vybranej oblasti povodia rieky Váh v Žilinskom kraji. Úroveň kontaminácie bola hodnotená na základe príslušných ukazovatežov kvality vody podža nariadenia vlády č. 296/2005 Z. z. Popísané boli fyzikálne a chemické vlastnosti týchto ukazovatežov a ich toxický vplyv na životné prostredie.
The bachelor theoretical thesis was focused on the current issue of the environmental load of the ecosystem in the selected locality of Slovakia. The focus was put on the evaluation of the contamination level in the selected area of Váh’s river – basin in the Žilina region. The level of contamination was assessed on the basis of the relevant water quality indicators following the government regulation number 296/2005 C.l. The thesis describe the physical and chemical properties of the factors and their toxic effects on the environment.
Description
Citation
GRAJCIARIKOVÁ, E. Zhodnocení zátěže ekosystému v povodí Váhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-22
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO