Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem bakalářské práce je řešení nároží ulic Vídeňská a Táborského nábřeží s programem studentského bydlení a menzy pro celkovou kapacitu dvě stě osob. Navržený projekt čerpá z umístění u řeky a historického kontextu se třemi kláštery v okolí, který nabízí typologickou studii klášterů, a pracuje s architektonickou vizí babylonské věže. Nosným prvkem konceptu je rampa procházející celým objektem, která slouží jako platforma pro studentský společenský život.
The aim of this work is solution of the area of the corners of streets Vídeňská and Táborského nábřeží by program of student housing and canteen for a total capacity of two hundred persons. The proposed project draws from a location on the river and the historical context of three monasteries in the area, which offers a typological study of the monasteries, and works with the architectural vision of the Tower of Babel. The main elements of the concept is a ramp through the entire building, which serves as a platform for the student social life.
Description
Citation
KALIVODA, P. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Jaromír Walter (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. David Mikulášek (člen) Ing. arch. Jan Sochor (člen) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-05-24
Defence
Student představil svou práci a reagoval na podněty a připomínky oponenta a vedoucího práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO